| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Regionalna konferencija "Obrazovanje za SVE"
Regionalna konferencija "Obrazovanje za SVE"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore i CARE International Balkans sa partnerskim organizacijama organizovali su  Regionalnu konferenciju „Obrazovanje za SVE“.Konferencija je namjenjena predstavnicima/ama institucija i organizacija civilnog društva u regionu.

Konferencija je održana u Podgorici u periodu od 07.i08.11.2013 godine.

Cilj konferencije je bio: Pregled uloge i uključenosti Romkinja u sprovođenje Nacionalnih akcionih planova u sklopu Dekade za Inkluziju Roma 2005-2015. u oblasti obrazovanja romskih djevojčica. Želja nam je da putem prezentacija i diskusija predstavnici/e relevantnih institucija i civilnog društva:

Predstave situaciju u svojim zemljama po pitanju obrazovanja romske djece sa akcentom na drop out romskih i egipćanskih djevojčica;

Predstave primjere dobrih/negativnih praksi iz svojih zemalja i razmjene iskustva idefinišu uzroke sadašnjeg stanja;

Prisilni i ugovoreni brakovi – razlog neškolovanja romskih djevojčica;

Rodni aspekt u obrazovanju (kako izgledaju udžbenici i koliko su zastupljene rodne imanjinske teme u kurikulumima);

Kroz zajednički donesene zaključke i preporuke utvrde potrebe i prostor za poboljšanja.

Regionalna konferencija jedna je od aktivnosti trogodišnjeg regionalnog projekta „Aktivna inkluzija i prava Romkinja na zapadnom Balkanu“ koji sprovodi CARE International Balkans usklopu Dekade za Inkluziju Roma 2005-2015 u partnerstvu sa ženskim romskim nevladinim organizacijama iz regiona: „Bolja budućnost“ Tuzla (Bosna i Hercegovina), „Centar za romskeinicijative“ Nikšić (Crna Gora), i „Romski ženski centar-Bibija“ Beograd (Republika Srbija). Kako bi proširili područje delovanja, pojačali intenzitet aktivnosti i doprli do većeg broja korisnica/ka,navedene partnerske organizacije su u toku sprovođenja projekta kroz projektne aktivnosti Koalicije uključili još 23 romske i neromske orgnizacije u svojim zemljama.Trogodišnji projekt, a time i ovu konferenciju, finansijski podržava Austrijska razvojna agencijaADC.Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,184,040 unikatnih posjeta
26.09.2021 09:38