| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Seminar o inkluziji Roma
Seminar o inkluziji Roma

13.11.2013 godine  je u Sarajevu u zgradi Europske komisije održan tematski seminar kojim je predsjedao Pierre Mirel direktor za zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Europske komisije za proširenje, na njemu je bilo riječi o pitanjima Roma i realizaciji operativnih zaključaka dogovorenih na seminaru o društvenom uključivanju Roma iz srpnja 2011.

Sminaru su osim gospodina Mirela nazočili ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić , šef Delegacije EU u BiH/EUSR gospodin Peter Sorensen i ostali relevantni predstavnici institucija te predstavnici Roma.

Ministar Ljubić je na seminaru prezentirao rezultate koje je ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH postiglo u sprovedbi Akcijskih planova za Rome. Ministar je izjavio slijedeće : Činjenica je da se Romi u Bosni i Hercegovini ali i u Europi još uvijek suočavaju sa predrasudama, netolerancijom, diskriminacijom i socijalnim isključivanjem u svakodnevnom životu. Naša je obaveza da koristeći sve dostupne instrumente unapređujemo ljudska prava svih građana a posebno osjetljivih kategorija kakve su nacionalne manjine.

Zajedničkim daljnjim naporima moramo da poduzmemo određene korake u oblastima: stanovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja te u oblasti registracije (dobijanje osobnih dokumenata) tj. ostvarivanja prava naknadnog upisa u matične knjige rođenih, naročito romske djece.

Bosna i Hercegovina je pristupajući Dekadi uključenja Roma 2005-2015. godina, u rujnu 2008. godine, uspjela postići značajne rezultate u rješavanju problema Roma u gore navedenim oblastima prije svega zbog činjenice da se u državnom proračunu redovno osigurava do 3.000.000,00 KM za rješavanje navedenih problema. Najveći pomak smo postigli u stambenom zbrinjavanju Roma, gdje je do kraja 2012. godine ukupno uloženo oko 12 milijuna KM. Projekti su realizirani ili još teče realizacija u 55 općina, a ukupno je do sada izgrađeno ili rekonstruirano 360 stambenih jedinica i oko 270 romskih obitelji su bili korisnici projekata infrastrukture. U toku je realizacija još oko 10 stambenih jedinica, a po završetku procedure odabira projekata po sredstvima za 2013. godinu, predviđamo da će biti izgrađeno ili rekonstruirano još dodatnih 100 stambenih jedinica. Na planu zapošljavanja, a u skladu sa usvojenim Akcijskim planom, do sada je kroz projekte zapošljavanja prošlo 212 Roma. Svjesni smo da moramo napraviti više ali gledajući globalne ekonomske prilike u BiH i u regiji u ovom segmentu će biti i dalje teško ostvariti značajan napredak, no mi smo spremni sve učini kako bismo ga ostvarili. Na planu zdravstvene zaštite, značajan napredak je učinjen na podizanju svijesti o važnosti zdravstvene zaštite u romskoj nacionalnoj manjini, imunizaciji romske djece i reproduktivnom zdravlju i materinstvu, na edukaciji romskog nevladinog sektora u lokalnim sredinama u ovoj oblasti, kao i na uvođenju mnogih romskih obitelji u redovan sustav zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini. Što se tiče obrazovnih potreba Roma Revidirani akcijski plan Bosne i Hercegovine o obrazovnim potrebama Roma usvojilo je Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u srpnju 2010. godine.

Na državnoj razini uspostavljen je Stručni tim za praćenje njegove primjene i sačinjeno je prvo izvješće za 2011. godinu, a u završnoj je fazi sačinjavanje izvješća za školsku 2012/2013. godinu. Prvo izvješće, pored iskazanih statističkih pokazatelja, daje općenit zaključak, da je došlo do povećanog upisa romske djece u osnovno, srednje, ali i visoko obrazovanje. Evidentan je i znatno manji broj djece koja napuštaju osnovno i srednje obrazovanje.

Kada su upitanju aktvnosti koje se odnose na oblast registracije rođenja važno je na početku pomenuti aktivnosti MLJPI i UNICEF Misije u BiH koji su, u saradnji sa nadležnim entitetskim institucijama i pravnim stručnjacima za oblast zaštite dječiji i ljudskih prava pripremili dokument „Pravna analiza zakondavstva koja regulira oblast registracije rođenja u Bosni i Hercegovini“ iz 2008. godine. Analiza je pokazala svu složenost ovog problema, opisale pojavne oblike, te dala odgovarajuća zaključna razmatranja i preporuke. Vrlo je važno istaći značaj projekta koji se realizira u saradnju sa UNHCR Misijom u Bosni i Hercegovini i organizacijom Vaša Prava uz pomoć kojeg smo osigurali pravnu pomoć za 5.995 osoba u oblasti registracije i pristup njihovima pravima uključujući konkretno 2. 554 osobe za upis u matične knjige rođenih.

Do 1. listopada 2013. godine 926 osoba rješili su pitanje državljanstva zahvaljujući podršci UNHCR-a u dobijanju neophodne dokumentacije i upis u matične knjige rođenih dok još oko 255 osoba čeka rješavanje ovog pitanja zbog kompleksnosti njihovih slučajeva.

Nadamo se da je Bosna i Hercegovina prepoznata kao zemlja koja želi punu integraciju romske populacije u sve društvene tokove, posebno jer se i sama država nalazi na putu integracije u Europsku uniju.

Na ovom putu očekujemo nastavak snažne podrške međunarodne zajednice i svih vas kako bismo napravili veći iskorak u rješavanju problema Roma.Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,183,963 unikatnih posjeta
26.09.2021 06:37