| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Zaključen Sporazum o saradnji
Zaključen Sporazum o saradnji

30.09.2013 godine u Općini Živinice  zaključen je Sporazum o saradnji i razumjevanju između Općine Živinice, Centar za socijalni rad Živinice , Policijske stanice Živinice i Udruženja žena Romkinja "Bolja budućnost" Tuzla.

Svrha Sporazuma je formiranje međusektorske komisije za rad na prevenciji odustajanja romske djece od osnovnog obrazovanja sa akcentom na romske djevojčice. 

Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Tuzla je u sklopu projekta “Prevencija napuštanja osnovnog obrazovanja od strane romske djece sa akcentom na romske djevojčice” u partnerstvu sa CARE International uz podršku Austrian Development Cooperation pokrenulo inicijativu za formiranje Međusektorske komisije za rad na prevenciji odustajanja romske djece od osnovnog obrazovanja sa akcentom na romske djevojčice.

S tim u vezi održali smo ukupno 5 sastanaka sa predstavnicima/cama institucija koje u svom mandatu se bave pitanjem obrazovanja i mogu poduzimati određene akcije u ovoj oblasti  u Tuzli, Lukavcu, Živinicama, Srebreniku i Gradačcu. 

Ovim Sporazumom definisane su oblasti zajednickog rada i djelovanja sa sljedecim ciljevima:

-          Poboljšanje i kontinuirana saradnja relavantnih institucija u oblasti obrazovanja u prevenciji napuštanja osnovnog obrazovanja od strane romske djece sa akcentom na romske djevojčice

-          Promoviranje važnosti osnovnog obrazovanja u romskim zajednicama (putem letaka, brošura, javnih sastanaka, obrazovne radionice )

-          Osigurati redovno i sistematsko prikupljanje podataka o obuhvaćenosti romske djece u osnovnim školama

-          Promovirati veće učešće roditelja djece romske nacionalnosti u radu organa škole (  putem letaka, brošura, informativnih razgovora...)

-          Donošenje pisanog Protokola o postupanju u slučajevima napuštanja djece iz osnovnog obrazovanja

-          Zajedničko djelovanje svih partnera; relevatnih institucija, NVO sektora na prevenciji napuštanja osnovnog obrazovanja od strane romske djece sa akcentom na romske djevojčice

-          Provođenje zajedničkih akcija i inicijativa koje će unaprijediti obrazovanje romske djece

-          Razvoj i pokretanje inicijative za usvajanje Akcionog plana za obrazovanje romske djece na području Tuzlanskog Kantona

 

 Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,183,807 unikatnih posjeta
26.09.2021 04:57