| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


»Prevencija napuštanja romske djece iz osnovnog obrazovanja sa akcentom na romske djevojčice«
»Prevencija napuštanja romske djece iz osnovnog obrazovanja sa akcentom na romske djevojčice«

Projekat pod nazivom »Prevencija napuštanja romske djece iz osnovnog obrazovanja sa akcentom na romske djevojčice« uz podršku CARE NWB počinje sa implementacijom od Maja 2013 godine. 

Romi spadaju među najugroženiju populaciju u Bosni i Hercegovini (BiH). Romske zajednice u BiH su naročito ugrožene  zbog generalno niskog nivoa obrazovanja, nedostatka ličnih dokumenata, diskriminacije i ograničenog pristupa  građanskim, političkim, socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima. Inako najbrojnija nacionalna manjina u BiH, istovremeno su i socijalno najugroženija manjina, prema svim parametrima po kojima se mjeri i određuje status bilo koje društvene grupe. Prema neslužebnim   podacima koji su prikupljenih od strane romskih i ne romskih organizacija 80% Roma je neobrazovano iako do sada niko sistemski nije pratio obrazovanje Roma i romske djece niti postoje baze tačnih podataka. U tih 80% prdpostavka je da je 60 % žena (djevojčica) što svakako otežava integraciju Roma/kinja u društvu, pogotovo kada se radi o zapošljavanju.

Obrazovanje je , bez sumnje, jedan od glavnih izazova za romsku djecu sa posebnim akcentom na romske djevojčice. Unatoč trenutnim procesima reformi obrazovanja sam kvalitet obrazovanja u BiH je daleko od EU standarda. Romska djeca se susreću sa mnogim poteškoćama koje se tiču ostvarivanja prava na obrazovanje, uključujući teškoće pri uključivanju u obarzovni sistem, te posebno ne postojanje adekvatne saradnje sa romskih roditelja sa školom. 

Direktni cilj projekta je pokretanje inicijative za formiranje međusektorske komisije za sprečavanje odustajanja romske djece sa akcentom na romske djevojčice od obaveznog osnovnog školovanja.Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,183,784 unikatnih posjeta
26.09.2021 04:39