| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Podrška radu ženske romske mreže "Uspjeh" U BiH.
Podrška radu ženske romske mreže "Uspjeh" U BiH.

Od Aprila 2013 godine udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" Tuzla uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo BiH je započelo sa implementacijom projekta podrške rada ženske romske mreže "Uspjeh" U BiH.

Cilj ženske romske mreže je da zajedničkim zagovaranjem i lobiranjem što više edukovanih i sposobno –obrazovanih Romkinja participira u svim sferama javnog i političkog života. Strateški ciljevi mreže su: poboljšanje položaja Romkinja u društvu, povećanje političkog učešća na svim nivoima vlasti, nadgledanje i provođenje Zakona, mjera i planova vezanih za romska pitanja, jačanje ženskog romskog NVO-a, promocija romske tradicije i kulture. U narednom periodu mreža će se fokusirati na jačanje kapaciteta članica mreže za političko angažovanje kroz edukativne radionice i seminare, lobiranju i zagovaranju izrade akcionih planova na lokalnom nivou, aktivnom učešću Romkinja u kreiranju socijalnih politika kao i učešću Romkinja u izradi dokumenata i izvještaja koji se prave prema CEDAW komitetu ali i drugim institucijama.

Dugoročni cilj projekta jeste osnažiti Romkinje u BiH kako bi se doprinjelo primjeni vladavine zakona, koji su senzitivni po pitanju roda i marginizovanih osoba, ali i aktivno učešće  Romkinja u implementaciji akcionih planova Dekade. U sklopu projekta, a s ciljem postizanja očekivanih rezultata planiramo implementirati aktivnosti održavanja redovnih sastanaka mreže kako bi pokretali zajedničke inicijative za riješavanje problema sa kojima se Romkinje u BiH suočavaju, učestvovali u monitoringu ali i izradama strategija, planova koje se tiču nacionalnih manjina kako bi i pitanja Romkinja uključili u ove dokumente, radili bi na izgradnji kapaciteta ženskih romskih organizacija, mobilizirali romsku zajednicu da se na popisu stanovništva koji je planiran 2013/2014 godine izjasne kao Romi, umrežavanje sa organizacijama u regiji, održavanje stalne komunikacije i razmjenu informacija u mreži.Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,183,796 unikatnih posjeta
26.09.2021 04:49