| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Počeo je projekat ekonomsko osnaživanje žena u sjevero-istočnoj BiH
Počeo je projekat ekonomsko osnaživanje žena u sjevero-istočnoj BiH

Cilj projekta je da se promoviše poduzetništvo i ekonomsko osnaživanje žena  Romkinja kroz izgradnju kapaciteta organizacija koje okupljaju žene Romkinje,kao i kapaciteta lokalnih institucija. 

Namjera organizacije Bolja budućnost  je da prvenstveno pomogne marginaliziranim ženama i ženama kojima je oduzeto pravo na rad zbog njihovog bilo socijalnog ili etničkog porjekla, kao i ženama koje su preživjele nasilje ili su potencionalne žrtve nasilja.

Ovaj projekat će se implementirati u suradnji sa CARE International koji je razvio koncept koji omogućava ekonomsko učešće žena, koje su na bilo koji način marginalizirane (slaba ekonomska pozicija, radno sposobne žene iznad određene dobne granice koje nisu u mogućnosti naći posao, samohrane majke, žrtve nasilja, pripadnice manjinskih etničkih grupa itd.). Takođe, namjera ovog projekta je da ovim ženama omogući izgradnju njihovih kapaciteta koje uključuje obuku za zanimanja, poslovno savjetovanje i finansijsku podršku sa ciljem otvaranja njihovih vlastitih biznisa. Pored pomoći pojedinkama u Tuzli, u saradnji sa CARE radićemo na izgradnji kapaciteta organizacija Centar za majke Nada iz Kaknja i Romani cej iz Prijedora koje okupljaju i rade sa ženama Romkinjama. S druge strane naša organizacija će direktno surađivale sa institucijama koje se bave socijalnom problematikom i problematikom zapošljavanja,dok će CARE dati savjetodavnu i tehničku pomoć i ovim institucijama.Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,184,004 unikatnih posjeta
26.09.2021 08:45