| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


“ Aktivna inkluzija Romkinja u BiH u javni život I donošenje odluka”
“ Aktivna inkluzija Romkinja u BiH u javni život I donošenje odluka”

U Februaru 2013 godine udruzenje zena Romkinja "Bolja buducnost " Tuzla počinje sa implementacijom projekta “ Aktivna inkluzija Romkinja u BiH u javni život I donošenje odluka”. 

Svrha projekta  jeste osnaživanje žena sa akcetnom na Romkinje I razvoj njihovih vještina da bi mogle ravnopravno učestvovati u  u političkom I javnom životu kao ravnopravne građanke ovog drustva.

Projekat je finansijski podržan iz sredstava FIGAP programa; 

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 41/09). Program podržava grupa međunarodnih donatora koju čine vlade: Kraljevine Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA, Republike Austrije, koju predstavlja Ambasada Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije ADA, Velike Britanije, koju predstavlja Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije DFID i Švajcarske Konfederacije, koju predstavlja Švajcarska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SDC.“Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,183,945 unikatnih posjeta
26.09.2021 06:28