| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Press konferencija "Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu"
Press konferencija "Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu"

U četvrtak, 29.11.2012 godine sa početkom u 11.00 sati u prostorijama Kuće ljudskih prava, Dolina 1, u Sarajevu, Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Tuzla organizovalo je  press konferenciju s ciljem predstavljanja ciljeva regionalnog  projekta “Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu” koji se implementira u partnerstvu sa CARE NWB.

Na press konferenciji su govorili : Jadranka Miličević iz CARE NWB, Indira Bajramović iz Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” Tuzla i Snježana Mirković “Romska djevojka-Romani ćej” iz Prnjavora.

 

U skladu s ciljevima EU opšti cilj projekta je da doprinese poboljšanju društveno-ekonomskog položaja Romkinja u Srbiji, Bosni i Hercegovini (BiH) i Crnoj Gori (CG) kroz njihovo aktivno sudjelovanje u kreiranju politika. Ove tri države su već razvile Nacionalne strategije za Rome/kinje, kroz okvir “Dekade inkluzije Roma/kinja”, čije su politike većinom rodno neosjetljive i da adekvatno ne odražavaju situaciju romskih žena, koje su marginalizovane ne samo od većinskih društva nego i unutar romskih zajednica. Tako da je svrha projekta jačanje ženskih romskih organizacija da promovišu rodno senzitivne Nacionalne akcione planove i da prate njihovu provedbu. S ciljem promovisanja rodno-osjetljivih nacionalnih akcionih planova i praćenja njihove provedbe, ženske romske organizacije su uspostavile jake koalcije sa romskim i ne romskim organizacijama civilnog društva u tri ciljane države.

 
Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,183,788 unikatnih posjeta
26.09.2021 04:42