| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Regionalni projekt « Aktivna inkluzija i prava romskih žena na Zapadnom Balkanu« financiran Austrian Development Agency Austria a provodi CARE International NWB u suradnji s lokalnim partnerskim org

Organizacija u sklopu svojih aktivnosti u okviru projekta institucionalnog granta se bavi i istraživačkim radom te prikupljanja podataka kod implementacije prava Roma sa akcentom na Romkinje u oblasti zdravstva, obrazovanja, rodne ravnopravnosti, političke participacije i slićno. Primarni korisnici našeg udruženja su Romi sa akcentom na Romkinje koji zbog teške društveno-ekonomske situacije ali i svoje neinformisanosti imaju otežano ostavrivanje svojih prava. 

Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” tokom dugogodišnjeg  rada svatilo je da je najvažniji prostor za rad kako bi mogli što bolje pružati usluge našim članicama,ali I za ostvarivanje kontakata kako sa drugim NVO i institucijama tako I sa donatorima. Također znamo koliko je važno imati I tehnička pomagala za rad organizacije, ali svakako I tim koji radi u organizaciji.

Osim što svakodnevno pomažemo našim članicama mi u našem prostoru i uslovima koje imamo pišemo projekte, radimo brošure, letke, pišemo i uvezujemo izvještaje, tražimo donatore putem maila, u stalnom smo kontaktu sa drugim romskim organizacijama kao i ne romskim, medijima, institucijama vlasti na svim nivoima, školama, primamo goste kako domaće tako i iz inostranstva i ponosni smo na naš prostor u kojem radimo. 

  Pored naših članova  pomažemo liderima i članicama drugih organizacija dajemo savjete, primamo im poštu i šaljemo putem naših komunikacija (telefon, faks, mail), pišemo im zahtjeve, molbe i ostalo što im treba. Naše članice iz organizacije šaljemo na razne vidove edukacija, šaljemo ih na seminare, dajemo im mogućnost da se uključe u sam rad organizacije kao i da učestvuju u donošenju odluka vezanih za zajednicu. Radimo na povezivanju ženskih aktivistica u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, a cilj nam je da ojačamo ženski romski sektor u BiH. Naša organizacija je inicijator osnivanja romske ženske mreže u BiH tako da smo u 2010 godini i osnovali istu koja za sada okuplja 7 romskih ženskih organizacija, a naravno ,otvoreni smo i za nove članice koje izraze želju da se priključe mreži.Članice naše organizacije su upućeni u sve aktivnosti upravo zahvaljujući prostoru koji imamo i gdje održavamo sastanke i djelimo informacije.Pored naših članica u naše aktivnosti upućene su i druge NVO ne samo romske već i ne romske sa kojima imamo dobru saradnju i to zahvaljujući tehničkoj opremi u organizaciji.

Udruženje trenutno angažuje 5 osoba koje rade u kacelariji: koordinatorica projekta, administrativni asistent/prevodilac, programska asistentica, logističar/vozač i finansijski asistent  koji već duži niz godina rade u udruženju i posjeduju znanja vezani za romsku problematiku i imaju kapacitete kako bi radili na rješavanju određenih problema te uspiješno implementirali projekat.udruženje ima dvije uposlene osobe i to iskoristivši poticajna sredstva kantonalnog i federalnog zavoda za zapošljavanje ,a kroz Akcioni plan za zapošljavanje Roma. Udruženje posjeduje svu potrebnu i kvalitetnu tehničku opremu koja se sastoji od : 3 x PC, 2 prenosna računala (laptop), kopir aparat, skener, digitalni foto aparat, telefon/fax, projektor i platno,  peč na čvrsto gorivo , DVD koji su nabavljeni u sklopu projekta »Osnaživanja Romkinja« 2008-2011 podržan od strane CARE što nam omogućava nesmetan i kvalitetan rad ali i omogućuje komunikaciju sa vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva. Imamo prostor u zakup (kuća).  Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,105,088 unikatnih posjeta
16.04.2021 10:37