| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Parlamentarna komisija za ravnopravnost spolova razmatrala položaj Romkinja
Parlamentarna komisija za ravnopravnost spolova razmatrala položaj Romkinja

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH razmatrala je danas na tematskoj sjednici u Sarajevu pitanja u vezi s položajem Romkinja u zakonima, politikama i praksi, s osvrtom na izvještaje nevladinih organizacija "Prava za sve" i ICVA o porodičnom nasilju nad pripadnicama ove nacionalne manjine u BiH.

Kako je na početku sjednice istaknuo predsjedavajući Komisije Niko Lozančić, iako je proteklo deset godina od prijema BiH u Vijeće Evrope (VE), još je ostalo dosta da se uradi na planu realizacije obaveza proisteklih iz članstva u ovoj evropskoj instituciji, a prvenstveno u pogledu dostizanja međunarodnih standarda u poštovanju ljudskih prava, utvrđenih i zajamčenih međunarodnim dokumentima i mehanizmima.

Podsjetio je na ograničenja Ustava BiH kada je u pitanju eliminiranje svih diskriminatornih odredbi u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, a koje se odnose na pasivno biračko pravo, odnosno pravo pripadnika nacionalnih manjina, a u određenim slučajevima i konstitutivnih naroda, da budu birani u najviše organe vlasti BiH.

"Nažalost, još ne postoji dostatna politička volja da se diskriminatorne odredbe Ustava BiH i Izbornog zakona BiH uklone", kazao je Lozančić, navodeći da se na rješavanju ovog problema intenzivno radi (provedba presude u predmetu "Sejdić/Finci).

Fokusirajući se na položaj Roma općenito, te posebno na status Romkinja, Lozančić navodi da su one izložene višestrukoj diskriminaciji - po osnovu spola, pripadnosti nacionalnoj manjini i socijalnom statusu.

Dobrim korakom u pravcu poboljšanja statusa Romkinja ocijenio je aktivnosti koje prate provedbu nacionalne strategije za rješavanje problema Roma i pratećih akcionih planova, te napore na implementaciji UN-konvencije o eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama, pozivajući sve aktere i relevantne institucije da ulože dodatne napore na tom planu.

Sudionike sjednice pozdravio je direktor Odjela za ljudsku dimenziju Misije OSCE-a u BiH Richard Williams, potcrtavajući da poboljšanje statusa romske populacije predstavlja važan dio OSCE-ovog mandata u BiH.

Ukazao je na neophodnost eliminiranja diskriminacije u svakom pogledu te posebno porodičnog nasilja nad ženama, naglašavajući potrebu uspostave mehanizama kojima će to biti omogućeno.

Dužnosnik OSCE-a ocijenio je, istovremeno, da je u BiH ostvaren napredak, o čemu svjedoči pristupanje naše zemlje Dekadi Roma, odnosno akcijskom planu orijentiranom ka stambenom zbrinjavanju, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i obrazovanju pripadnika romske manjine.

Značajnim je ocijenio i donošenje Zakona o zabrani diskriminacije, te ujedinjenje institucije ombudsmena na državnom nivou, pozivajući na nove iskorake na planu eliminiranja svih oblika diskriminacije u BiH.  

Prema prezentiranim pokazateljima, u EU živi između 10 i 12 miliona Roma koji su u mnogo lošijem socijalno-ekonomskom položaju u odnosu na prosjek.

Istraživanja provedena u šest zemalja-članica EU pokazuju da samo 42 posto romske djece završava osnovnu školu, dok je evropski prosjek 97,5 posto.

Prema procjenama, samo 10 posto romske djece pohađa srednju školu, a nezaposlenost je među Romima najizraženija, dok je očekivani životni vijek Roma za deset godina kraći od prosjeka.

U BiH, prema procjenama romskih organizacija, živi od 85.000 do 100.000 Roma.

(Fena) Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,184,008 unikatnih posjeta
26.09.2021 08:48