| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Predstavnici OSCE-a i romski aktivisti razgovarali o izazovima sa kojima se suočavaju Romi u Jugoistočnoj Evropi
Predstavnici OSCE-a i romski aktivisti razgovarali o izazovima sa kojima se suočavaju Romi u Jugoistočnoj Evropi

SARAJEVO, 19. mart 2015. godine – Poboljšanje položaja Roma i stvaranje pretpostavki za njihovo puno učešće u društvenom, ekonomskom i političkom životu u zemljama Jugoistočne Evrope, bilo je glavna tema 10. regionalnog sastanka kontakt osoba za pitanja Roma u terenskim misijama OSCE-a u državama Jugoistočne Evrope, koji je danas održan u Sarajevu.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je u saradnji sa Uredom za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) bila domaćin ovog sastanka. 

Predstavnici OSCE-a i ODIHR-a također su se sastali sa romskim aktivistima iz Bosne i Hercegovine kako bi razgovarali o položaju Roma u cijeloj BiH i njihovim najhitnijim potrebama. 

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Jonathan Moore, istakao je sljedeće: „Iako napori i aktivnosti poduzeti u cilju poboljšanja položaja Roma u BiH zaslužuju pohvalu, posebno u oblasti stambenog zbrinjavanja, još uvijek je potrebno učiniti mnogo. Ne samo da bi institucije vlasti trebalo da osiguraju izdvajanje dovoljnih finansijskih sredstava kako bi povećali mogućnost pristupa Roma stambenom zbrinjavanju, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i zapošljavanju, već je istovremeno potrebno raditi i na povećanju učešća romskih zajednica u procesima odlučivanja.“ 

Romska aktivistica, Aldijana Dedić, je izjavila: „Diskriminacija koja proizlazi iz nedovoljne volje institucija i nadležnih organa da obezbijede bolji pristup Romima u svim društvenim sferama, za mlade Rome, a naročito mlade Romkinje, dovodi do toga da oni svoju budućnost potraže van BiH."

Viša savjetnica OSCE-a/ODIHR-a za pitanja Roma i Sintija, Mirjam Karoly, izjavila je: „Otklanjanje ustavnih prepreka je, u bosanskohercegovačkom kontekstu, od ključnog značaja za potpuno ostvarenje građanskih prava i stvarno učešće Roma. Romi su jedna od najvećih nacionalnih manjina u BiH, a njihova zastupljenost u javnim institucijama i službama je na veoma niskom nivou.“

OSCE pruža kontinuiranu podršku vlastima za poboljšanje položaja Roma, a u skladu sa Akcioni plan za poboljšanje položaja Roma i Sinta u državama članicama OSCE-a. OSCE aktivno promovira saradnju između romskih zajednica, terenskim misijama OSCE-a i Uredom za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). 

Bosna i Hercegovina trenutno predsjedava Dekadom inkluzije Roma, inicijativom čiji cilj je otklanjanje diskriminacije prema Romima u Evropi.

Molimo pogledajte:

Fotografije:
FB tematska foto-galerija: http://on.fb.me/1ExK2kk
Google + tematska foto-galerija: http://bit.ly/1BBfjhu

Izvor: http://www.oscebih.org/News.aspx?newsid=2064&lang=BS

 
Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,183,989 unikatnih posjeta
26.09.2021 07:55