| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Radionica "Prevencija nasilja u porodici"
Radionica "Prevencija nasilja u porodici"

Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Tuzla u partnerstvu sa CARE International implementira projekat pod nazivom “Prevencija nasilja u porodici i očuvanje reproduktivnog zdravlja Romkinja na području općine Tuzla”s ciljem smanjenja broja Romkinja žrtava nasilja u porodici ali i njihovog većeg uključenja u sistem zdravstvene zaštite.

 S ciljem podizanja svijesti i informisanosti  Romkinja i Roma o prevenciji nasilja u porodici al i mjerama zaštite Zakona o zaštiti od nasilja u prodici i institucijama koje su odgovorne reagovati u ovakvim slučajevima održana je radionica za Rome/Romkinje na temu “Prevencije nasilja u porodici”.

Nasilje nad ženama i djecom, kao i nasilje u porodici, jedan su od najvećih izazova bosanskohercegovačkog društva. To je problem koji je odnedavno izašao iz privatne u javnu sferu. Naime, dugo vremena se partnersko i porodično nasilje u Bosni i Hercegovini sagledavalo kao privatna porodična stvar. Intervencija društva postala je intenzivnija u posljednjoj deceniji kada se razvila svijest da je sprečavanje ove vrste nasilja jedan od imperativa u oblasti zaštite ljudskih prava.

Iako za BiH postoje određeni statistički podaci prema broju i vrsti nasilja u porodici, iz nadležnih institucija  ističu da su ove brojke  samo “vrh ledenog brijega” jer je mnogo veći broj slučajeva koji ostaju neprijavljeni.

Prema istraživanju o rasprostranjenosti i pojavnosti nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini više od polovine žena iz uzorka (47,2% u BiH, 47,2% u FBiH i 47,3% u RS-u) doživjelo je bar neki oblik nasilja nakon što su navršile 15 godina. Tokom 12 mjeseci koji su prethodili istraživanju, neki oblik nasilja iskusilo je 11,9% žena u BiH (12,7% u FBiH i 10,6% u RS-u). Nalazi ukazuju na to da je psihičko nasilje najrasprostranjenije, sa ukupnom stopom prevalencije od 41,9% tokom života i 10,8% u posljednjih godinu dana, te da iza njega slijedi fizičko nasilje, sa stopom prevalencije na životnom nivou od 24,3%, a u posljednjih godinu dana 2,4%. Seksualno nasilje doživjelo je 6% žena, dok je ovakvo iskustvo u posljednjih godinu dana imalo 1,3% žena.
Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,184,011 unikatnih posjeta
26.09.2021 08:51