| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Održan Forum o ravnopravnosti spolova u političkim partijama
Održan Forum o ravnopravnosti spolova u političkim partijama

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i Agencija za ravnopravnost spolova BiH, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, organizirali su danas Forum o ravnopravnosti spolova u političkim strankama, čiji je cilj bio razmjena mišljenja o rodnoj perspektivi u programskim dokumentima političkih stranaka, kao i o praksi kojom se potiče angažman žena u političkim strankama. 

Tokom sesija pod nazivom „Programi političkih stranaka iz perspektive rodne ravnopravnosti“ i „Praksa političkih stranaka prilikom regrutiranja žena“, razgovarano je o tome na koji način političke stranke podržavaju načelo ravnopravnosti spolova, kao i o tome koje konkretne mjere političke stranke poduzimaju kako bi uključile rodnu perspektivu u svoje programe. Također, vođena je rasprava o tome na koji način političke stranke osiguravaju zastupljenost oba spola, te koji su kriteriji za utvrđivanje imena muških i ženskih kandidata na izbornim listama i prilikom imenovanja na pozicije. 

Kako je istaknuto tokom rasprava vođenih na Forumu, sve žene i muškarci imaju ista ustavom zagarantirana prava učešća u političkom i javnom životu, ali je potrebno postići više od jednakog tretmana i mogućnosti, odnosno raditi na postizanju rezultata uzimajući u obzir i specifične potrebe žena i muškaraca. 

U radu Foruma učestvovali su poslanici i poslanice iz PS BiH i Parlamenta Federacije BiH, predstavnici rodnih mehanizama zakonodavne i izvršne vlasti, predstavnici nevladinih organizacija, kao i međunarodnih organizacija i ambasada u BiH.
Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,183,937 unikatnih posjeta
26.09.2021 06:23