| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Prevencija odustajanja romske djece od obrazovanja
Prevencija odustajanja romske djece od obrazovanja

Općina Tuzla, Centar za socijalni rad Tuzla, Policijska stanica Tuzla i Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla, potpisali su Sporazum o osnivanju Međusektorske komisije za rad na prevenciji odustajanja romske djece od osnovnog obrazovanja sa akcentom na romske djevojčice. 

U dokumentu je navedeno da je Bosna i Hercegovina 2004. godine donijela Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma i pripadnika ostalih nacionalnih manjina u BiH. Ovim Planom se Romima, kao najbrojnijoj nacionalnoj manjini u BiH, omogućava formalna jednakost u pristupu pravu na obrazovanje. Na sjednici Vijeća ministatra BiH, 14. jula 2010., definirana su četiri cilja i 47 mjera kako bi romska djeca imala ravnopravan položaj u dostupnosti kvalitetnom obrazovanju. 

Zajedničko djelovanje Međusektorske komisije u Tuzli će se zasnivati na kontinuiranoj saradnji u promoviranju važnosti osnovnog obrazovanja u romskim zajednicama, te osiguravanju redovnog i sistematskog prikupljanja podataka o obuhvaćenosti romske djece u osnovnim školama. Bit će promovirano veće učešće roditelja djece romske nacionalnosti u radu organa škole, kao i provođenje zajedničkih akcija i inicijativa za unapređenje obrazovanja romske djece. Predviđeno je donošenje pisanog Protokola o postupanju u slučajevima da djeca napuste osnovno obrazovanje. Planira se razvoj i pokretanje inicijative za usvajanje Akcionog plana za obrazovanje romske djece na području Tuzlanskog kantona.Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,183,836 unikatnih posjeta
26.09.2021 05:19