| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ROMA U 2014. GODINI
PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ROMA U 2014. GODINI

Cilj Programa je poticati poslodavce da zapošljavaju Rome i stvarati povoljnije uvjete za samozapošljavanje nezaposlenih Roma, ravnopravno muškaraca i žena u skladu sa podnesenim zahtjevima, te poboljšati materijalni položaj i pospješiti zapošljivost romske populacije radi ekonomske i socijalne integracije u društvene tokove u Federaciji BiH.

Raspoloživa finansijska sredstva u iznosu od 622.300 KM predviđena su za podršku zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u Federaciji BiH u 2014. godini.  

Ova sredstva će se usmjeriti za:

a)      sufinansiranje poslodavaca radi zapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u iznosu od:

 • 6.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 12 mjeseci
 • 10.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 24 mjeseca

b)      sufinansiranje samozapošljavanja Roma u iznosu od 8.000 KM po jednoj osobi za registraciju i obavljanje:

 • samostalne djelatnosti (stari zanati, domaća radinost, proizvodno i uslužno zanatstvo),
 • poljoprivrede (plastenička proizvodnja, pčelarstvo ili druga grana poljoprivrede),
 • sakupljanja sekundarnih sirovina.

u trajanju od 12 mjeseci.

Dio odobrenih sredstava se u skladu sa Memorandumom može izdvojiti za zapošljavanje Roma u kantonalnim službama za zapošljavanje, kao i za isplatu troškova romskim predstavnicima, članovima komisija za odabir korisnika za učešće u radu, kao i za edukaciju Roma u okviru realizacije sufinansiranja samozapošljavanja, a prema procjeni Zavoda.   

 

 1. 1.      Prijava na javni poziv

1.1.Poslodavci 

Uz obrazac prijave na Javni poziv, poslodavci podnose:

 • ovjerenu kopiju rješenja iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti,
 • kopiju identifikacijskog broja,
 • broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,
 • uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od tri mjeseca,
 • ovjerenu izjavu: 
 •  
  • da će sufinansiranu osobu zadržati u radnom odnosu najmanje 12 ili 24 mjeseca, zavisno od iznosa poticaja,
  • da neće otpustiti eventualno postojeće zaposlenike iz ciljne grupe radi njihovog ponovnog zapošljavanja po Programu. 

1.2.Fizička lica

Uz obrazac prijave na Javni poziv, fizička lica podnose:

 • ovjerenu kopiju lične karte, 
 • uvjerenje nadležnog općinskog biroa za zapošljavanje da se osoba nalazi na evidenciji nezaposlenih,
 • preporuku savjetodavca iz nadležnog općinskog biroa za zapošljavanje za učešće u Programu,
 • poslovni plan – opis poslovne aktivnosti, prema propisanom obrascu,
 • ovjerenu kopiju dokaza o vlasništvu ili suvlasništvu nad poslovnim prostorom ili zemljištem, odnosno ovjerenu izjavu/ugovor o ustupanju poslovnog prostora ili zemljišta na besplatno korištenje ili ugovor o zakupu poslovnog prostora ili zemljišta
 • potvrdu – uvjerenje kojim se utvrđuje status osobe sa invaliditetom, demobilisanog/demobiliziranog borca/branitelja, člana porodice šehida/poginulog borca, civilne žrtve rata, samohranog roditelja ili roditelja sa troje i više djece,
 • ovjerenu kućnu listu,
 • ovjerenu Izjavu:

-          da će dodijeljena sredstva koristiti namjenski za samozapošljavanje,

-          da se neće prijaviti na evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora, osim u zakonom opravdanim slučajevima,

-          o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini osobe koja se samozapošljava na obrascu nadležnog općinskog organa,

 • i ostalu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijave na Javni poziv, te  uvjerenje o završenoj obuci iz poduzetništva, odnosno dokaz o radnom iskustvu, ukoliko ih posjeduju.

(http://www.fzzz.ba/projekti/programi-zapoljavanja-2014)Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,183,828 unikatnih posjeta
26.09.2021 05:13