UŽR Bolja Budućnost - FusionTube RSS Feed http://bolja-buducnost.com.ba/ Udruženje žena romkinja "Bolja Budućnost" Tuzla UŽR Bolja Budućnost - FusionTube RSS Feed images/logo3.png http://bolja-buducnost.com.ba/ uzrbb@yahoo.com (Admin) uzrbb@yahoo.com (Admin) en-gb SVEČANA KONFERENCIJA POVODOM 8 APRILA SVJETSKOG DA http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&video_id=30 <a href='../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&amp;video_id=30'><img src='http://i3.ytimg.com/vi/3l9H19pTdHw/default.jpg' alt='SVEČANA KONFERENCIJA POVODOM 8 APRILA SVJETSKOG DA' style='border: 0px; width: 120px; height: 90px;' /></a> <br />Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ženskom romskom mrežom“Uspjeh“ i Odborom za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Herzegovine povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma organizovalo je konferenciju 7.4.2015 godine u Zgradi Parlamentarne skupštine BiH. Tue, 14 Apr 2015 08:02:20 +0100 http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&video_id=30 Polozaj Romkinja u BiH http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&video_id=29 <a href='../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&amp;video_id=29'><img src='http://i3.ytimg.com/vi/9bUEhzXG_oQ/default.jpg' alt='Polozaj Romkinja u BiH' style='border: 0px; width: 120px; height: 90px;' /></a> <br />Romkinje u BiH susreću se sa stalnim predrasudama i diskriminacijom. Više od devedeset posto nikada nije dobilo priliku za zaposlenje, a primorane su raditi teške fizičke poslove samo kako bi prehranile porodicu. Na političkim pozicijama u BiH još uvijek nema niti jedne žene Romkinje.<br /> <br /> Prilog TV Liberty Wed, 18 Feb 2015 10:21:39 +0000 http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&video_id=29 Obilježavanje 15 godina postojanja i rada UZR Bolj http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&video_id=27 <a href='../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&amp;video_id=27'><img src='http://i3.ytimg.com/vi/DeSa7vG6CaI/default.jpg' alt='Obilježavanje 15 godina postojanja i rada UZR Bolj' style='border: 0px; width: 120px; height: 90px;' /></a> <br />09.02.2015 godine u Tuzli uz prisustvo predstavnika/ca vladinih institucija i organizacija civilnog drustva svecano obiljezena 15 godisnjica postojanja i djelovanaj UZR bolja buducnost Tuzla.<br /> Prilog RTV TK Wed, 11 Feb 2015 09:43:02 +0000 http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&video_id=27 Ekonomska stabilnost Romkinja http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&video_id=26 <a href='../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&amp;video_id=26'><img src='http://i3.ytimg.com/vi/wp3-vQm_8U0/default.jpg' alt='Ekonomska stabilnost Romkinja' style='border: 0px; width: 120px; height: 90px;' /></a> <br />Ekonomska stabilnost žena ključna je u savremenom društvu posebno kada je riječ o ženama koje pripadaju marginaliziranim grupama. S ciljem ekonomskog osnaživanja žena Romkinja u Tuzli je danas održan edukativni sastanak na kojem su žene Romkinje mogle naučiti kako od ideje doći do vlastitog biznisa. Thu, 18 Sep 2014 09:43:17 +0100 http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&video_id=26 dr Senada Selmanović Prevencija je kljucna stvar z http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&video_id=25 <a href='../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&amp;video_id=25'><img src='http://i3.ytimg.com/vi/iVOOC8SgZKM/default.jpg' alt='dr Senada Selmanović Prevencija je kljucna stvar z' style='border: 0px; width: 120px; height: 90px;' /></a> <br />Radionica &quot;Očuvanje reproduktivnog zdravlja Romkinja&quot; Fri, 18 Jul 2014 08:47:53 +0100 http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&video_id=25 Indira Bajramović o nasilju u romskim porodicama. http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&video_id=24 <a href='../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&amp;video_id=24'><img src='http://i3.ytimg.com/vi/ACV_NLpJU_c/default.jpg' alt='Indira Bajramović o nasilju u romskim porodicama.' style='border: 0px; width: 120px; height: 90px;' /></a> <br />Udruženje žena Romkinja &quot;Bolja budućnost&quot; Tuzla organiziralo je 17.07.2014 u Tuzli radionicu u okviru projekta &quot;Prevencija nasilja u porodici i očuvanje reproduktivnog zdravlja Romkinja na području opštine Tuzla&quot;. Fri, 18 Jul 2014 08:46:09 +0100 http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=3&video_id=24 Gostovanje na RTV 7 povodom dodjele nagrade http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=2&video_id=23 <a href='../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=2&amp;video_id=23'><img src='http://i3.ytimg.com/vi/xe8xGr3voR8/default.jpg' alt='Gostovanje na RTV 7 povodom dodjele nagrade' style='border: 0px; width: 120px; height: 90px;' /></a> <br />Gostovanje na RTV 7 povodom dodjele nagrade Mon, 21 Apr 2014 11:11:41 +0100 http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=2&video_id=23 Prilog RTV Slon -Izvjestavanje o Romima http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=2&video_id=22 <a href='../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=2&amp;video_id=22'><img src='http://i3.ytimg.com/vi/NGWpq8gFm6I/default.jpg' alt='Prilog RTV Slon -Izvjestavanje o Romima' style='border: 0px; width: 120px; height: 90px;' /></a> <br />Prilog RTV Slon -Izvjestavanje o Romima Mon, 21 Apr 2014 09:56:56 +0100 http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=2&video_id=22 RSE debata Zapošljavanje Roma/Romkinja http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=2&video_id=21 <a href='../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=2&amp;video_id=21'><img src='http://i3.ytimg.com/vi/opnFeebgvuk/default.jpg' alt='RSE debata Zapošljavanje Roma/Romkinja' style='border: 0px; width: 120px; height: 90px;' /></a> <br />U četvrtoj debati koju Radio Slobodna Evropa organizuje u saradnji sa antidiskriminacionim timom i portalom diskriminacija.ba, govorimo o primjeni akcionog plana za zapošljavanje Roma u BiH. - Koliko je Roma zaposleno? Da li je država ispoštovala ono na što se obavezala pristupajući Dekadi uključenja Roma 2005 -- 2015, te šta su stvarni problemi pri zapošljavanju ove populacije samo su neka od pitanja na koja tražimo odgovore. Mon, 14 Apr 2014 08:55:04 +0100 http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=2&video_id=21 POTPISAN MEMORANDUM ZA DVOGODIŠNJI PROJEKT AKTIVNA http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=2&video_id=20 <a href='../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=2&amp;video_id=20'><img src='http://i3.ytimg.com/vi/q4IHn0OQWqs/default.jpg' alt='POTPISAN MEMORANDUM ZA DVOGODIŠNJI PROJEKT AKTIVNA' style='border: 0px; width: 120px; height: 90px;' /></a> <br />Potpisivanjem Memoranduma o saradnji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i organizacije CARE International 02.04.2014 u Sarajevu, simbolično je označen početak dvogodišnjeg projekta „Aktivna participacija za uključenje Roma&quot; koji finansira EU, a koji će biti realiziran od 1. januara 2014. do 31. decembra 2015. godine na području cijele BiH.Partnerske organizacije u projektu su Romska ženska organizacija Bolja budućnost iz Tuzle i Otaharin iz Bijeljine.<br /> Prikog TV Kiss. Fri, 04 Apr 2014 10:54:43 +0100 http://bolja-buducnost.com.ba/../../../infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=2&video_id=20